La Phù: 18 "ông lợn" nặng 2 tạ xếp hàng chờ rước

"Ông lợn" của dân làng La Phù
"Ông lợn" của dân làng La Phù
"Ông lợn" của dân làng La Phù
Lên top