Kỳ thú cảnh tượng "cơn bão ngỗng tuyết" phủ kín bầu trời