Kỳ lạ “khách sạn ngàn sao” giá “cắt cổ” trên đỉnh núi luôn kín khách

Khách sạn ngoài trời có giá 250 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 5,6 triệu đồng/đêm.
Khách sạn ngoài trời có giá 250 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 5,6 triệu đồng/đêm.
Khách sạn ngoài trời có giá 250 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 5,6 triệu đồng/đêm.
Lên top