Kỳ đài Huế lung linh về đêm

1.000 ngọn đèn led bao bọc xung quanh cột cờ, với công nghệ hiện đại để thắp sáng và tạo điểm nhấn độc đáo cho kỳ đài Huế. Ảnh: NĐT
1.000 ngọn đèn led bao bọc xung quanh cột cờ, với công nghệ hiện đại để thắp sáng và tạo điểm nhấn độc đáo cho kỳ đài Huế. Ảnh: NĐT
1.000 ngọn đèn led bao bọc xung quanh cột cờ, với công nghệ hiện đại để thắp sáng và tạo điểm nhấn độc đáo cho kỳ đài Huế. Ảnh: NĐT