Kinh sợ mòng biển nuốt chửng chim bồ câu trong phút chốc