Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hãi khoảnh khắc 400 con cá mập lượn lờ gần bờ biển