Không gian xanh ở bảo tàng tre trúc bên núi Sơn Trà