Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khỉ tung cước hạ gục gã đàn ông dám giơ... "ngón tay thối"