Khảo sát để kết nối cáp treo từ Bắc Giang lên Yên Tử

Ga cáp treo thứ 2 của Hệ thống cáp treo Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ga cáp treo thứ 2 của Hệ thống cáp treo Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ga cáp treo thứ 2 của Hệ thống cáp treo Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng