Khán giả phấn khích khi đội Mỹ dùng hơn 6000 quả pháo hoa tại DIFF 2018

Đội Mỹ đã dùng khoảng 6000 quả pháo tầm thấp, tầm cao. Ảnh: N.T
Đội Mỹ đã dùng khoảng 6000 quả pháo tầm thấp, tầm cao. Ảnh: N.T
Đội Mỹ đã dùng khoảng 6000 quả pháo tầm thấp, tầm cao. Ảnh: N.T