Cuộc thi viết 'Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận:

Khám phá vẻ đẹp đảo Ó - Đồng Trường

Du khách đến với Khu du lịch sinh thái đảo Ó - Đồng Trường. Ảnh: PV
Du khách đến với Khu du lịch sinh thái đảo Ó - Đồng Trường. Ảnh: PV
Du khách đến với Khu du lịch sinh thái đảo Ó - Đồng Trường. Ảnh: PV