Khám phá sân khấu múa rối nước đặc biệt giữa lòng Hà Nội

Mô hình sân khấu múa rối nước của Phan Thanh Liêm.
Mô hình sân khấu múa rối nước của Phan Thanh Liêm.
Mô hình sân khấu múa rối nước của Phan Thanh Liêm.