Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khai hội mùa du lịch biển Sầm Sơn

Khoảng hơn 4 triệu lượt du khách về Sầm Sơn năm 2017. Ảnh: HT
Khoảng hơn 4 triệu lượt du khách về Sầm Sơn năm 2017. Ảnh: HT