Khách quốc tế hào hứng chiêm ngưỡng Triển lãm Thu Vọng Nguyệt