Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kết cục bi thảm của ngựa vằn khi liều lĩnh vượt “sông cá sấu“