Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Katsuobushi - thanh “gỗ hóa ngọc” làm nên bí quyết trường thọ của người Nhật