Hùng tráng Lễ hội Gò Đống Đa

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội Gò Đống Đa. Ảnh: SƠN TÙNG
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội Gò Đống Đa. Ảnh: SƠN TÙNG
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội Gò Đống Đa. Ảnh: SƠN TÙNG