Huế đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch

Huế thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa phong phú, đa dạng.
Huế thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa phong phú, đa dạng.
Huế thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa phong phú, đa dạng.