Hơn 100 đoàn hành hương về khai lễ hội Tháp Bà 2018

Lễ hội Tháp Bà 2018 diễn ra từ ngày 5-8.5. Ảnh: P.Linh
Lễ hội Tháp Bà 2018 diễn ra từ ngày 5-8.5. Ảnh: P.Linh
Lễ hội Tháp Bà 2018 diễn ra từ ngày 5-8.5. Ảnh: P.Linh