Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018 cán mốc 70.000 lượt khách

Lễ Bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lễ Bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lễ Bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top