TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Hội An, nơi giấc mơ bắt đầu

Vẻ đẹp huyền ảo của đêm Hội An. Ảnh: PV
Vẻ đẹp huyền ảo của đêm Hội An. Ảnh: PV