Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoảng hồn cảnh sư tử “điên cuồng” vì không làm gì nổi em bé