TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Hồ Xanh ở Sơn Trà

Hồ Xanh hay còn gọi Hồ Bãi Bụt. Ảnh: PV
Hồ Xanh hay còn gọi Hồ Bãi Bụt. Ảnh: PV