Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận":

Hãy cứu lấy Hòn Phụ Tử

Hòn Phụ Tử ngày chưa bị đổ gãy Hòn Phụ. Ảnh: Internet
Hòn Phụ Tử ngày chưa bị đổ gãy Hòn Phụ. Ảnh: Internet