Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hậu lễ, người dân Đà Nẵng kêu trời vì rác thải và ý thức du lịch