Hậu lễ, người dân Đà Nẵng kêu trời vì rác thải và ý thức du lịch