Hàng trăm đinh ốc rào chắn đường lên núi Sơn Trà hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Những đoạn đường các thanh rào chắn rơi xuống mép phơi nắng phơi mưa. Ảnh: Lê Phước Chín
Những đoạn đường các thanh rào chắn rơi xuống mép phơi nắng phơi mưa. Ảnh: Lê Phước Chín
Những đoạn đường các thanh rào chắn rơi xuống mép phơi nắng phơi mưa. Ảnh: Lê Phước Chín
Lên top