TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Hàng rong - bản hòa ca bất tận

Gánh hàng rong Hà Nội.
Gánh hàng rong Hà Nội.
Gánh hàng rong Hà Nội.
Lên top