Hàng nghìn người chen chúc tại công viên, vườn thú ngày nghỉ lễ cuối cùng