Hàn Quốc đơn giản hóa việc cấp visa du lịch

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Phó Tổng giám đốc Vietravel Nguyễn Thị Lê Hương ký thỏa thuận hợp tác đơn giản hóa việc cấp thị thực du lịch.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Phó Tổng giám đốc Vietravel Nguyễn Thị Lê Hương ký thỏa thuận hợp tác đơn giản hóa việc cấp thị thực du lịch.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Phó Tổng giám đốc Vietravel Nguyễn Thị Lê Hương ký thỏa thuận hợp tác đơn giản hóa việc cấp thị thực du lịch.
Lên top