Hà Tĩnh: Du lịch văn hóa - hướng đi mới đánh thức tiềm năng

Du thuyền “Giang Đình cổ độ” có sức chứa 340 du khách
Du thuyền “Giang Đình cổ độ” có sức chứa 340 du khách
Du thuyền “Giang Đình cổ độ” có sức chứa 340 du khách