Gruzia - những dáng đi liêu xiêu của thời gian

Đứng từ quảng trường cẩm thạch nhìn lên, Sameba như một tòa thành vĩ đại về niềm tin. Ảnh: T.L
Đứng từ quảng trường cẩm thạch nhìn lên, Sameba như một tòa thành vĩ đại về niềm tin. Ảnh: T.L
Đứng từ quảng trường cẩm thạch nhìn lên, Sameba như một tòa thành vĩ đại về niềm tin. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top