Giới trẻ phát “cuồng” với Khu danh thắng Tràng An cổ

Đường lên núi Huyền Vũ đầy phiêu lưu và mạo hiểm. Ảnh: NT
Đường lên núi Huyền Vũ đầy phiêu lưu và mạo hiểm. Ảnh: NT
Đường lên núi Huyền Vũ đầy phiêu lưu và mạo hiểm. Ảnh: NT