Giải bài toán kéo khách du lịch quay trở lại Việt Nam: Trung thực, minh bạch, tạo một hình ảnh đẹp hơn

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, một thắng cảnh của VN luôn thu hút khách du lịch thế giới.
Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, một thắng cảnh của VN luôn thu hút khách du lịch thế giới.
Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, một thắng cảnh của VN luôn thu hút khách du lịch thế giới.
Lên top