Gia Lai xúc tiến các lễ hội du lịch

Hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya
Hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya
Hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya