Gia Lai xúc tiến các lễ hội du lịch

Hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya
Hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya