Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dừng chân giữa đất trời cực Nam Tổ quốc - mũi Cà Mau