Dừng chân giữa đất trời cực Nam Tổ quốc - mũi Cà Mau