Du lịch sinh thái ở Việt Nam: Nhiều tiềm năng nhưng chưa bài bản

Ông Lê Văn Lanh - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.T
Ông Lê Văn Lanh - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.T
Ông Lê Văn Lanh - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.T
Lên top