Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng: Khám phá hang Vòm - hang Giếng Vọoc

Cửa hang Giếng Voọc. Ảnh: Lê Phi Long
Cửa hang Giếng Voọc. Ảnh: Lê Phi Long
Cửa hang Giếng Voọc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top