BÀI THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Du lịch Huế nhìn từ thuyền rồng trên sông Hương

Thuyền rồng trên sông Hương nằm bến khi mùa du lịch vào những tháng ngày đìu hiu khách. Ảnh: NYV
Thuyền rồng trên sông Hương nằm bến khi mùa du lịch vào những tháng ngày đìu hiu khách. Ảnh: NYV
Thuyền rồng trên sông Hương nằm bến khi mùa du lịch vào những tháng ngày đìu hiu khách. Ảnh: NYV
Lên top