Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du khách hết hồn khi cua bò lổm ngổm trên băng chuyền hành lý