Du khách háo hức trải nghiệm dù bay ở biển Đà Nẵng

Du khách thích thú tham gia dù bay ở bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: XH
Du khách thích thú tham gia dù bay ở bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: XH
Du khách thích thú tham gia dù bay ở bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: XH
Lên top