Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du khách chi tiền triệu để được mặt đối mặt sát sạt cá sấu ăn thịt khổng lồ