Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đông đảo du khách thành kính dự lễ Phật Đản