Đóng cửa và phạt tiền một điểm bán hàng cho khách Trung Quốc vì hàng không có nhãn gốc

Trung tâm mua sắm thủ công mỹ nghệ Hồ Gươm bị đóng cửa vì kinh doanh hàng hóa không có nhãn gốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm mua sắm thủ công mỹ nghệ Hồ Gươm bị đóng cửa vì kinh doanh hàng hóa không có nhãn gốc. Ảnh: Nguyễn Hùng