Độc đáo “làng bích họa” ở vùng biển Quảng Bình

Những bích họa độc đáo tại làng biển Cảnh Dương.
Những bích họa độc đáo tại làng biển Cảnh Dương.