Di sản thiên nhiên thế giới tương lai vịnh Hạ Long - Cát Bà: Chung “nhà”, nhưng vẫn khác “mâm”?

Đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có hiệu số an toàn cao hơn chuẩn chung. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có hiệu số an toàn cao hơn chuẩn chung. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có hiệu số an toàn cao hơn chuẩn chung. Ảnh: NGUYỄN HÙNG