Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đi lên cực Bắc Tổ quốc

Nhà của Pao, nổi tiếng từ bộ phim “Chuyện của Pao” nằm tại thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Dương Quốc Bình
Nhà của Pao, nổi tiếng từ bộ phim “Chuyện của Pao” nằm tại thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Dương Quốc Bình