TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Đến Phú Yên xin đừng quên bãi Nồm

Bãi Nồm ở Phú Yên. Ảnh: PV
Bãi Nồm ở Phú Yên. Ảnh: PV
Bãi Nồm ở Phú Yên. Ảnh: PV
Lên top