Đền Hùng Quốc tổ Tân Hiệp: Điểm đến hấp dẫn với du khách

Đền Hùng Quốc tổ Tân Hiệp tọa lạc tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Đền Hùng Quốc tổ Tân Hiệp tọa lạc tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Đền Hùng Quốc tổ Tân Hiệp tọa lạc tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)