Đến hẹn lại lên, dân thủ đô náo nức chụp ảnh với hoa ban Tây Bắc