Đêm diễn Carnaval Hạ Long hoành tráng mở màn Năm du lịch Quốc gia 2018

Đêm trình diễn Carnaval Hạ Long-  mở màn Năm du lịch Quốc gia 2018 tại Quảng trường biển hiện đại bậc nhất Việt Nam- Sun Carnival   sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc tinh tế về ánh sáng, âm nhạc và chương trình nghệ thuật nhiều khác biệt. Ảnh: T.N.D
Đêm trình diễn Carnaval Hạ Long- mở màn Năm du lịch Quốc gia 2018 tại Quảng trường biển hiện đại bậc nhất Việt Nam- Sun Carnival sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc tinh tế về ánh sáng, âm nhạc và chương trình nghệ thuật nhiều khác biệt. Ảnh: T.N.D
Đêm trình diễn Carnaval Hạ Long- mở màn Năm du lịch Quốc gia 2018 tại Quảng trường biển hiện đại bậc nhất Việt Nam- Sun Carnival sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc tinh tế về ánh sáng, âm nhạc và chương trình nghệ thuật nhiều khác biệt. Ảnh: T.N.D